sedište firme: Molski Put 3. Ada

proizvodnja: Molski put 3. Ada

tel/fax: 024 / 852 611

tel: 024 / 853 396

narcis.ada@gmail.com

PODACI FIRME

 

  • PIB  101092987
  • MATIČNI BR.  08554129
  • ŠIFRA DELATNOSTI  3250

Kontakt

 

Narcissus d.o.o.

Srbija, Ada,  Molski Put 3.

024/852-611

024/853-396

narcis.ada@gmail.com

Copyright © 2018 Narcissus